اخبار ورزشی » سولاری:”تقویم برای رئال کمی عجیب است”